Vanja Lycke

Hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Vanja Lycke är hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Vanja författar lagkommentarer till 7 kapitlet bostadsrättslagen.

Författare i följande tjänster