Henrik Palmcrantz

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Henrik Palmcrantz är advokat på Advokatfirman MarLaw. Han är specialiserad på marknadsrätt och immaterialrätt, avtalsrätt samt dataskydd. Henrik är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Han är mycket uppskattad som föreläsare av organisationer och företag. Han har mångårig erfarenhet bl.a. som inhyrd bolagsjurist och som anlitad föreläsare via utbildningsföretag inom exempelvis GDPR och avtalsjuridik.