Joel Sköld

Jurist, Sköld Aviation Consulting AB

Joel Sköld är jurist och arbetar på Sköld Aviation Consulting AB.