Joel Sköld

Jurist, Sköld Aviation Consulting AB

Joel Sköld är jurist och arbetar på Sköld Aviation Consulting AB.

Kurser

Uppstartarpaket 2 - kamerabevakning och dataskydd i drönarverksamhet
Uppstartartarpaket 1 - drönaroperatör