Logga in

Glömt ditt lösenord?

Migrationsrätt

Migrationsrätten rör ofta utländska medborgares rätt att vistas i Sverige. Det kan handla om bland annat asylsökande, flyktingar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och utvisning. Området regleras av både svensk lagstiftning, EU-rätt och internationell folkrätt. Migrationsverket, Migrationsdomstolen och högsta instansen Migrationsöverdomstolen är exempel på myndigheter som hanterar många frågor inom området.

Utländska medborgare i Sverige

Utländska medborgares rätt att vistas i Sverige regleras främst i utlänningslagen som behandlar frågor om till exempel uppehållstillstånd, uppehållsrätt, flyktingskap, visum och arbetstillstånd.

EES-medborgare

EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige enligt principen om fri rörlighet. Principen gäller om personen kan försörja sig själv och inte är en belastning för Sverige. Vid bedömningen beaktas bland annat om personen har anställning som arbetstagare eller egenföretagare eller annars har personliga tillgångar som innebär att personen kan försörja sig själv.

Tredjelandsmedborgare

Personer som inte är EES-medborgare kallas för tredjelandsmedborgare. En tredjelandsmedborgare kan ha uppehållsrätt i Sverige via till exempel anställning eller anknytning, alltså om personen är anhörig med en person som bor i eller har uppehållsrätt i Sverige.

Asylsökande

Asylsökande är den som har tagit sig till Sverige och ansökt om skydd, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Den som slutligen bedöms löpa risk för förföljelse eller skada kan få en flyktingstatusförklaring. Man kan även bedömas vara alternativt skyddsbehövande. Dublinförordningen reglerar bland annat vilket land om ska pröva asylansökan. Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) reglerar bland annat asylsökandes rätt till bistånd, eget boende och sysselsättning.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

  • Utlänningslagen (UtlL)
  • Lagen om mottagande av asylsökande (LMA)
  • Dublinförordningen
  • Lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen)

För dig som arbetar med migrationsrättsliga frågor

JP Infonets informationstjänst JP Migrationsnet är ett heltäckande stöd för dig som arbetar med migrationsrätt på till exempel advokatbyrå, domstol eller myndighet. Tjänsten passar även för dig som arbetar med flyktingmottagning eller integrationsfrågor i en kommun eller frivilligorganisation. Tjänsten innehåller bland annat lagar, domar och analyser som hjälper dig att fatta rätt beslut. Med vår ämnesguide kan du både överblicka och fördjupa dig i ämnet. Vår löpande bevakning av juridiska nyheter inom migrationsrätt gör att du alltid är uppdaterad.