Julia Asplund

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Julia Asplund är advokat på Advokatfirman MarLaw. Hon är specialiserad på marknadsrätt och immaterialrätt och har mångårig erfarenhet av tvistelösning inom dessa rättsområden. Hon företräder klienter inom bland annat life science, media och teknik samt specialreglerade områden såsom alkohol och livsmedel. Julia är särskilt intresserad av upphovsrätt och mönsterrätt samt hur dessa rättsområden överlappar varandra. Hon föreläser vid seminarier inom marknadsrättens område och har medverkat i AIPPI:s fokusgrupp för upphovsrätt och artificiell intelligens.

Julia skriver för JP Marknads- och immaterialnet och är författare till lagkommentaren till mönsterskyddslagen.