Logga in

Glömt ditt lösenord?

Mikael Kullberg

Statssekreterare hos justitieministern

Mikael Kullberg är statssekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer. Han var tidigare kanslichef på Statsrådsberedningens granskningskansli och har dessförinnan under nästan 10 år arbetat med straffprocessrätt på Justitiedepartementet.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är för närvarande kanslichef på Statsrådsberedningens granskningskansli och har dessförinnan under nästan 10 år arbetat med straffprocessrätt på Justitiedepartementet. Innan jag började inom Regeringskansliet arbetade jag som advokat med huvudsakligen konkurser och processer och har även genomgått sedvanlig domarutbildning vid Svea hovrätt. 

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom straff- och processrätten de närmaste åren?

Vi har under ganska lång tid kunnat se hur både digitalisering och internationaliseringen har påverkat processrätten. Jag är övertygad om att den utvecklingen kommer fortsätta.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av straff- och processrätt?

En av utmaningarna är i vart fall att EU-rättens intåg har gjort att praktiserande jurister måste ha ett delvis annat förhållningssätt till författningarna på området och för den fulla förståelsen krävs inte sällan att EU-rättsakter och avgöranden från EU-domstolen beaktas.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Det är en förmån att tillsammans med mina kompetenta författarkollegor få bidra till det bibliotek av rättsfallsanalyser som JP Infonet bygger upp! 

Författare i följande tjänster