Fredrik Sandström

Jurist, Finansdepartementet

Fredrik Sandström har lång erfarenhet av praktisk tillämpning av EU-rätt. Fredrik har tidigare arbetat på UD och Kommerskollegium samt föreläst om EU-rätt. 2013–2016 arbetade han med EU:s kemikalierätt och med miljöbalken vid Kemikalieinspektionens juridiska sekretariat. 2016–2017 var han sekreterare i en statlig utredning om cirkulär ekonomi och sedan 2017 arbetar han på Finansdepartementet med spelmarknadsfrågor.

Fredrik skriver för JP Miljönet och JP EUnet.