Fredrik Sandström

EU-rättslig rådgivare vid Justitiedepartementet

Fredrik Sandström arbetar sedan 2021 i Justitiedepartementet. Dessförinnan var han huvudsekreterare i Gårdsförsäljningsutredningen (SOU 2021:95). Fredrik har även arbetat med framtagandet av den nya spellagen vid Finansdepartementet, varit expert och sekreterare i ett flertal statliga utredningar samt arbetat på Kemikalieinspektionen och Kommerskollegium.

Fredrik författar lagkommentarer till alkohollagen. 

Författare i följande tjänster