Hans Adler

Överläkare och specialist inom rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri

Hans Adler har särskilt inriktat sig på medicinsk juridik och är medicinsk sakkunnig vid förvaltningsrätten i Uppsala. Han är även författare och har belyst många av de juridiska frågeställningar som uppkommer inom medicinen i flertalet böcker. Hans skriver för JP Sjukvårdsnet.

Författare i följande tjänster