Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Lars Cleveskölds erfarenheter är jur. kand-examen i slutet av 1970-talet och därefter notariemeritering och tjänstgöring i hovrätt, föredragande och byråchef hos JO under större delen av 1990-talet, främst inom tillsynsområdena för kommunala frågor, såsom socialverksamhet, skolverksamhet och miljöverksamhet. Därefter domare i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Författarskap inom områdena socialrätt, skolrätt, sekretessrätt, förvaltningsrätt och språkfrågor. Skriver för JP Skolnet, JP Socialnet, JP Familjenet och JP Sjukvårdsnet