Kurser inom miljörätt

Gå en kurs i miljörätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Våra kurser i miljörätt ger svar på vilket regelverk som gäller kring vattenrätt, hur lagen ser ut i fråga om artskydd eller markförorening, vilka miljörättens grunder är och mycket mer. Våra kurser i miljörätt vänder sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågor och som vill bredda din kunskapsbas.

Filtrera bland kurserna som visas nedan

Delta på våra kurser och möt både föreläsare och branschkollegor – var du än befinner dig.

Träffa oss i mindre grupper på någon av våra hybridkurser under hösten.

Interaktiva webbkurser som du tar del av i ditt eget tempo.

Kursen innehåller en övergripande genomgång av regelverket om buller. Vi fördjupar oss i den senaste tidens lagändringar och ny rättspraxis inom området.

Kursledare: Tomas Fjordevik Online Antal platser 1-dagskurs

En kurs för dig som vill veta mer om vad som nyligen har beslutats i Sverige, Europa och övriga världen kring hållbarhetsfrågor kopplat till miljöjuridik.

Kursledare: Katarina Sundberg, Stefan Rubenson Online Antal platser 1-dagskurs

Få en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten. Vi behandlar miljökvalitetsnormer, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet med mera.

Kursledare: Stefan Rubenson Online Antal platser 1-dagskurs

Jobbar du med miljötillsyn och att kontrollera att miljöbalken följs? Lär dig allt om hur det går till i praktiken med vår webbkurs.

Manus/Föreläsare: Björn Spejare, Katrin Strömberg

Behöver du lära dig mer om vindkraft? Den här kursen går utförligt igenom etableringsprocessen. Vi kikar även på relevant EU-rättslig och svensk praxis.

Kurs: Vindkraft – etablering och prövning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Olof Hasselberg, Ingela Sundelin Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Under denna miljörättsliga vattendag får du en bred och i flera delar fördjupad kunskap om lagstiftningen, nyheter och aktuella frågor inom området.

Kurs: Miljörättslig vattendag

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Arvid Sundelin Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursens fokus är att lyfta de särskilda frågeställningar som uppkommer i prövningar av verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna.

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Olof Hasselberg, Robin Håkansson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen tar ett helhetsgrepp om de komplicerade frågor som uppstår vid och kring förorenade fastigheter. Vi behandlar föreskrifter, formell hantering med mera.

Kurs: Förorenad mark – efterbehandlingsansvaret i dag

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Stefan Rubenson Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark och vid infrastrukturprojekt.

Kurs: Natura 2000 och artskyddsförordningen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Magnus Fröberg Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Kursledaren tar ett helhetsgrepp om den mycket komplicerade avfallslagstiftningen och går igenom de senaste årens nyheter och aktuella lagändringar.

Kurs: Avfallslagstiftningen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när ett datum finns för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kursledare: Oscar Heimeryd Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Gå till sida: 1 (denna sida), 2 ,