Maria Refors Legge

Doktorand i offentlig rätt (skoljuridik och barnrätt)

Maria Refors Legge är doktorand i offentlig rätt på Stockholms universitet inom områdena skoljuridik och barnrätt. Hon är en del av Stockholms Barnrättscentrum och undervisar på lärarutbildningen. Marias avhandling handlar om kränkningar av barn i skolan och huvudmannens ansvar för detta samt myndigheternas tillsyn över huvudmannen. Maria har tidigare arbetat på Transportstyrelsen och JP Infonet, då som redaktör för tjänsterna Migrationsnet, Familjenet och Sjukvårdsnet. Skriver för JP Skolnet