Maria Refors Legge

Doktor i offentlig rätt (skoljuridik och barnrätt)

Maria Refors Legge är doktor i offentlig rätt på Stockholms universitet inom områdena skoljuridik och barnrätt. Hon är en del av Stockholms Barnrättscentrum och undervisar på lärarutbildningen. Marias avhandling handlar om kränkningar av barn i skolan och huvudmannens ansvar för detta samt myndigheternas tillsyn över huvudmannen. Maria har tidigare arbetat på Transportstyrelsen och som redaktör hos JP Infonet. Skriver för JP Skolnet

Författare i följande tjänster