Peter Degerfeldt

Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå

Peter Degerfeldt är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Han har sedan 2003 varit verksam på advokatbyrå och är sedan 2006 ledamot av advokatsamfundet. Peter Degerfeldts kompetens och inriktning är entreprenad- och konsulträtt. 

Inom detta område biträder han vid kontraktsförhandlingar, tvister etc. Peter Degerfeldt är ofta anlitad som föreläsare och medverkar regelbundet i olika tidskrifter och är publicerad läroboksförfattare inom entreprenad- och konsulträtt. Peter Degerfeldt är även anlitad som skiljeman i entreprenadtvister.

Peter Degerfeldt skriver för JP Fastighetsnet och håller utbildning inom fastighetsrätt.