Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

EU-rätt och internationell rätt

Juridiskt stöd inom EU-rätt och internationell rätt

EU-rätten, det gemensamma regelverket för medlemsländerna, påverkar i stort sett alla rättsområden. Sedan 1995 är Sverige medlem i EU och måste följa EU:s lagar. EU-rätten består av fördrag, lagar, EU-domstolens praxis, internationella avtal och andra beslut från medlemsländerna. Den har företräde framför nationell lagstiftning och svenska myndigheter måste följa EU-domstolens domar. Svenska domstolar kan begära förhandsavgöranden från EU-domstolen vid tolkningsfrågor om unionsrätten.

Vi har omfattande expertis inom detta område, både genom våra egna jurister och de externa experter som vi samarbetar med.

Med hjälp av vår tjänst JP EUnet får du enkelt tillgång till avgöranden från EU-domstolen, lagändringar, förarbeten, referat och expertanalyser inom EU-rätten. Detta ger dig värdefullt juridiskt stöd för att du ska kunna fatta juridiskt korrekta beslut.