Logga in

Glömt ditt lösenord?

EU-rätt och internationell rätt

EU-rätt och internationell rätt

EU-​rätten, som är medlemsstaternas gemensamma regelverk, påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. Sverige är sedan 1995 medlem i Europeiska unionen. Medlemskapet medför att Sverige är bundet av EU:s rättsordning. EU-​rätten består av fördrag, lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen, internationella avtal och andra rättsakter som medlemsstaterna tillsammans har antagit. EU-​rätten har företräde framför nationell rätt, vilket innebär att svenska lagar inte får tillämpas om de strider mot EU-rätten.

EU-domstolens domar är rättsligt bindande för svenska myndigheter som ska säkerställa en korrekt tillämpning av EU-rätten. Svenska domstolar har även möjlighet och i vissa fall en skyldighet att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen i frågor som rör tolkning och giltighet av unionsrättsliga bestämmelser.

JP Infonets tjänster ger dig som arbetar med EU-​rättsliga frågor ett bra stöd i ditt arbete. I vår informationstjänst JP EUnet får du tillgång till bland annat avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten. Du kan också ta del av referat och expertanalyser som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Tjänsten vänder sig till dig som på något sätt jobbar med EU-​frågor, oavsett vilket område du arbetar med. Du får en omfattande bevakning inom området EU-rätt och vi ser till att du har tillgång till det juridiska material du behöver.