JP Säkerhetsnet Created with Sketch. JP säkerhetsnet

Informationstjänsten för dig som arbetar med ordnings-​ och säkerhetsfrågor.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Stöd inom säkerhetsfrågor

JP Säkerhetsnet vänder sig till dig som arbetar med frågor rörande ordning och säkerhet, inom exempelvis krisberedskap, ordning, civilt försvar, informations- och kommunikationssäkerhet eller räddningstjänst. Tjänsten passar för dig som till exempel jobbar på kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller inom näringslivet. Med hjälp av lagkommentarer, djupgående expertanalyser och referat får du stöd i handläggning och beslutsfattande. 

Heltäckande bevakning av säkerhetsområdet

I tjänsten hittar du relevanta domar från de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och mark- och miljödomstolarna samt beslut från Justitieombudsmannen och Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar även relevanta författningar och förarbeten. Dessutom finns myndighetsföreskrifter och rapporter i urval från relevanta myndigheter. Vi följer vad som händer hos myndigheterna och naturligtvis håller vi även koll på regeringen och riksdagen.

Det här får du tillgång till

  Expertanalyser och referat

  Lagkommentarer

  Lagar och regler

  Domar och beslut

  Förarbeten

  Vägledande dokument

  Omvärldsbevakning

  Ämnesguide

Experter

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Kazimir Åberg

Hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt

Ulf Yngvesson

Chefsjurist, Strålsäkerhetsmyndigheten

Skapa utredningar direkt i tjänsten

Med utredningsverktyget kan du bearbeta allt juridiskt material direkt i tjänsten. Verktyget passar exempelvis för att göra rättsutredningar, dokumentera pågående projekt eller skapa egna mallar och checklistor för interna processer.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev och sökordsbevakning

På måndagar får du ett redaktionellt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna i tjänsten. Och med hjälp av sökordsbevakningen har du möjlighet att skräddarsy ditt eget informationsflöde för exempelvis specifika lagrum, ämnen eller företeelser.

Hitta rätt material med ämnesguiden och vår sökmotor

Ämnesguiden ger dig en ämnessorterad genomgång av juridiken inom hela säkerhetsrättsområdet. Du får pedagogiska texter med länkar till fördjupande material i tjänsten. Självklart hittar du även allt material med vår kraftfulla sökmotor.

Redaktör för JP Säkerhetsnet

Karolina Schagerström

Redaktör, jurist

Kom igång redan idag

Prova gratis

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ordning och säkerhet:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Säkerhetsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med ordnings-​ och säkerhetsfrågor.