Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid SU, postdoktor vid UU samt författare

Simon Andersson är doktor och universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet samt postdoktor i migrationsrätt vid Uppsala universitet. Han är författare till böckerna Skälig misstanke (2016) samt Skälig misstanke – en handbok (2017) och medförfattare till böckerna Festskrit till Christian Diesen (2014), Prövning av migrationsärenden(2018), Rättegång, tredje häftet (2018) och Förundersökning (2019).

Simon Andersson skriver för JP Juridiskt Bibliotek inom processrätt.