Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ordning och säkerhet

Juridiskt stöd inom ordning och säkerhet

Regelverken kring ordnings- och säkerhetsfrågor utgör inte ett traditionellt rättsområde, utan det är en samling av lagar och regler som ofta kompletterar eller överlappar varandra. Exempel på lagar inom detta område är polislagen som reglerar polisens befogenheter och ansvarsområden, samt säkerhetskyddslagen som syftar till att skydda samhällets kritiska infrastrukturer och förhindra hot mot nationell säkerhet genom att fastställa säkerhetskrav och föreskrifter.

Vi strävar efter att tillhandahålla det juridiska stöd och den expertis som behövs för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut, oavsett vilken sektor du arbetar inom – vare sig det är kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller inom näringslivet.

Med hjälp av vår tjänst JP Säkerhetsnet får du enkelt tillgång till relevanta lagar, domar, förarbeten, praxis, vägledande dokument, lagkommentarer och nyheter inom rättsområdet. Tjänsten täcker in relevanta och aktuella frågor kring bland annat räddningstjänst, krisberedskap, ordning, civilt försvar samt informations- och kommunikationssäkerhet.