Mattias Appelberg

Adjunkt vid Stockholms universitet

Mattias Appelberg är adjunkt i skatterätt vid Stockholms universitet. Han undervisar också på rektorsprogrammet och håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning.

Kurser

Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola