Anette Schierbeck

Enhetschef, Statens institutionsstyrelse

Anette Schierbeck arbetar bland annat med frågor kring tvångslagstiftningen, både LVU och LVM. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.