Axel Taliercio

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Axel Taliercio tjänstgör sedan 2008 som rådman i Stockholms tingsrätt. Parallellt med dömandet ansvarar han för processrättsämnet på Domstolsakademin. Där har han sedan många år hållit i utbildningar i främst tvistemålsprocessen. Dessförinnan arbetade Axel i finans- och justitiedepartementet.  Axel har även förordnats som hovrättsassessor i Svea hovrätt och tjänstgjort på advokatbyrå.

Axel skriver för JP Juridiskt bibliotek och JP Straffrättsnet samt författar lagkommentarer. 

Författare i följande tjänster