Anna Agardh

Stadsadvokat

Som stadsadvokat arbetar Anna Agardh bl.a. med social- och familjerätt, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess. I arbetet ingår att vara ombud för staden i olika processer vid domstol, hålla utbildningar samt ge juridiskt stöd åt tjänstemän och politiker. Hon har tidigare bl.a. arbetat som advokat samt på olika domstolar.  

Kurser

Att fastställa faderskap och föräldraskap
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten