Anna Agardh

Stadsadvokat

Som stadsadvokat arbetar Anna Agardh bland annat med social- och familjerätt, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess. I arbetet ingår att vara ombud för staden i olika processer vid domstol, hålla utbildningar samt ge juridiskt stöd åt tjänstemän och politiker. Hon har tidigare bland annat arbetat som advokat samt på olika domstolar.  

Anna Agardh håller utbildning inom socialrätt.

Kurser

Att fastställa faderskap och föräldraskap
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten