Marie Runelid

Kommunjurist i Karlstad

Marie Runelid är kommunjurist i Karlstad och undervisar också på rektorsprogrammet. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom skoljuridik.

Kurser

Skoljuridik för lärare i grund- och gymnasieskolan