Logga in

Glömt ditt lösenord?

Erik Svensson

Docent i straffrätt vid Stockholms universitet

Erik Svensson disputerade 2016 på avhandlingen Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott. Hans forskning har även efter disputationen i första hand varit inriktad på straffrättens allmänna del.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är docent i straffrätt vid Stockholms universitet. Jag disputerade år 2016 på en avhandling som heter Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott och som framförallt handlar om så kallat medgärningsmannaskap. Därefter har jag bedrivit forskning framförallt om straffrättens allmänna del.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom straffrätten de närmaste åren?

De senaste tjugo-trettio årens tilltagande internationalisering och politisering av straffrätten kommer antagligen att fortsätta. 

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher/verksamheter som påverkas av straffrätt?

Straffrättens tilltagande fragmentisering både en stor utmaning och en intressant fråga. Straffrätten förlorar allt mer av sin systematiska karaktär när små reformer, ofta med utgångspunkt i internationell rätt, genomförs i hög takt utan så mycket omtanke om den generella systematiken. Det gör att rättsområdet blir allt svårare att överblicka.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Det är ett bra sätt för mig att tvingas ta ställning till intressanta avgöranden ganska snart efter att de har kommit, och förhoppningsvis kan dessa ställningstaganden bidra till kontextualisering för den straffrättsligt intresserade läsaren.

 

Författare i följande tjänster