Christoffer Démery

Chefsrådman vid Södertörns tingsrätt

Christoffer Démery är sedan 2020 chefsrådman vid Södertörns tingsrätt. Han har dessförinnan under ett flertal år varit rådman och enhetschef vid Nyköpings tingsrätt. Han har också tjänstgjort som tillförordnad lagman vid bland annat Norrköpings tingsrätt. Han har även arbetat ett flertal år i Justitiedepartementet, där han slutade som ämnesråd. Han åtar sig löpande uppdrag som bland annat medlare i kommersiella tvister och ordförande i skiljetvist. Han tjänstgör därtill som lärare och expert i Domstolsakademins fiskalsutbildning i bevisrätt.

Författare i följande tjänster