Ann-Sofi Öjemark

Ann-Sofi Öjemark är tidigare registrator och arkivarie med erfarenhet från domstolsväsendet, regeringskansliet och flera förvaltningsmyndigheter.

Kurser

Diarieföring och arkivering