Erik Edström

Bolagsjurist, SKL Kommentus AB

Erik Edström är bolagsjurist på SKL Kommentus AB och arbetar främst med upphandlingsfrågor och överprövningsprocesser. Han har tidigare arbetat med detta även vid Förvaltningsrätten i Uppsala och vid Bokwall Rislund Advokatbyrå.

Erik skriver för JP Upphandlingsnet.