Johannes Holmgren

Advokat

Johannes Holmgren, Landahl Advokatbyrå. Johannes är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet. Han håller utbildningar inom Fastighets- och entreprenadrätt och är bl.a. med och föreläser i ämnet vid certifiering av kontrollansvariga och särskilt sakkunniga inom tillgänglighet.

Kurser

Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel