Johannes Holmgren

Advokat, Polaris Advokatbyrå

Johannes Holmgren, Polaris Advokatbyrå. Johannes är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt och är bl.a. med och föreläser i ämnet vid certifiering av kontrollansvariga och särskilt sakkunniga inom tillgänglighet.

Kurser

Bygglov idag – lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor
Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel