Peter Munck

Rättssakkunnig vid Justitiedepartementet

Peter Munck arbetar sedan 2018 som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Han är hovrättsassessor från Svea hovrätt. I Justitiedepartementet har han arbetat huvudsakligen med straffprocessuella frågor och deltagit som expert i statliga utredningar. 

Författare i följande tjänster