Sirkku Sarenbo

Lektor och docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar

För Sirkku Sarenbo: Sirkku Sarenbo är bland annat programansvarig för magisterprogrammet inom djurskydd 60hp vid Linneuniversitetet.

Sirkku skriver för JP Djurnet

Författare i följande tjänster