Sirkku Sarenbo

Lektor och docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Sirkku Sarenbo är ansvarig för påbyggnadsutbildning i biologi med inriktning mot djurskydd, 60 hp, sedan HT06. Skriver för JP Djurnet.