Sirkku Sarenbo

Lektor och docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Sirkku Sarenbo är ansvarig för påbyggnadsutbildning i biologi med inriktning mot djurskydd, 60 hp, sedan HT06. Hon är även programansvarig för magisterprogrammet inom djurskydd 60hp vid Linneuniversitetet. Skriver för JP Djurnet.