Ingela Sundelin

Biträdande jurist

Biträdande jurist Ingela Sundelin har tidigare arbetat på rättssekretariatet på miljödepartementet och har erfarenhet från miljödomstol och miljööverdomstol. Hon arbetar idag på Fröberg och Lundholm Advokatbyrå. 

Kurser

Vindkraft - etablering och prövning