Martin Zeitlin

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Martin Zeitlin är verksam som advokat på Advokatfirman MarLaw. Han agerar ombud för och tillhandahåller rådgivning till klienter inom framförallt immaterial- respektive marknadsföringsrätt inbegripet närliggande kommersiell avtalsrätt och tvistlösning. Han har även särskild kompetens inom upphovsrätt och intresse för nya teknologiers juridiska dimensioner. Han är medlem i Konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen och har agerat nationell rapportör i immaterialrätt för Sverige i International League of Competition Law (LIDC) under år 2018.

Författare i följande tjänster