Climate Change Counsel

Ett samarbete med klimatfokus

Vi har länge tyckt att klimatfrågan är viktig och söker vägar att bidra där vi tror att vi kan göra nytta för branscher med stor påverkansmöjlighet. Inom ramen för samarbetet med Climate Change Counsel hoppas vi kunna bistå jurist- och advokatbranschen i deras ambitioner kring klimatfrågor.

Om samarbetet

Under våren 2023 genomför vi en studie som tittar på hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning. Studien ska belysa hur klimatfrågor syns i det dagliga klientarbetet på affärsjuridiska byråer. 

Klimatomställningen aktualiseras i advokatbyråns alla verksamhetsområden. Sverige har ett lagstiftat mål att nå netto-nollutsläpp senast 2045, och stora delar av näringslivet ställer just nu om för att nå målet. Klimatomställningen berör inte ett isolerat rättsområde. Det handlar om allt från regulatoriska risker och handel med utsläppsrätter till klimatrelaterade försäkringstvister och avtal som tar hänsyn till den snabba utvecklingen.

Resultaten av studien presenteras i början av sommaren 2023.

I ett senare skede av samarbetet kommer vi tillsammans att utveckla och erbjuda informationstjänster, utbildningar och nätverk med fokus på klimatjuridik.

Vilka är Climate Change Counsel?

Climate Change Counsel startades 2021 av tre jurister med erfarenhet från advokatbyråer i Sverige, USA och Asien. De arbetar i dag globalt med att lyfta och driva klimatperspektivet inom affärsjuridiken, och på andra sätt stärka juristernas roll i samhällets och näringslivets klimatomställning.

Tankesmedjans VD Annette Magnusson var tidigare generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.


Pressmeddelanden

Climate Change Counsel och JP Infonet ingår samarbete med klimatfokus

Ett nytt samarbete har ingåtts mellan den svenska tankesmedjan Climate Change Counsel och det svenskägda informations- och kunskapsföretaget JP Infonet AB. I det första stadiet kommer en studie att genomföras som tittar på hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning.

23 februari 2023