Magnus Melin

Vice ordförande, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd

Magnus Melin är jur kand och verksam som föredragande och vice ordförande i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd.