Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

JP Juridiskt Bibliotek

Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Få den senaste praxisutvecklingen från HD, HFD och EU-domstolen snabbt, analyserad och kommenterad 

I JP Juridiskt bibliotek publicerar vi löpande rättsfallskommentarer av prejudicerande domar från HD, HFD och EU-domstolen samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Tjänsten håller dig à jour med gällande rätt.

Materialet är unikt för JP Infonets tjänster och skrivs av väletablerade författare för praktiserande jurister. 


Lagkommentarer

Våra lagkommentarer är framtagna för dig som möter juridiken i din vardag. De ger dig en snabb överblick och stöd i rättsutredningar och för att fatta väl underbyggda beslut. Förutom de informativa kommentarerna hittar du länkar till relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning – paragraf för paragraf.

Se alla lagkommentarer för tjänsten

abortlagen

alkohollagen

arbetsmiljölagen

arkivlagen

avtalslagen

bibliotekslagen

bidragsbrottslagen

biobankslagen

bokföringslagen

bostadsrättslagen

brottsbalken

brottsskadelagen

dataskyddslagen

diskrimineringslagen

distansavtalslagen

etikprövningslagen

fastighetsbildningslagen

fastighetsmäklarlagen

färdtjänstlagen

förmånsrättslagen

förvaltningslagen

förvaltningsprocesslagen

föräldrabalken

hälso- och sjukvårdslagen

inkassolagen

insolvensförordningen

inkomstskattelagen

järnvägstrafiklagen

kamerabevakningslagen

knivlagen

kommunallagen

konkurslagen

kreditupplysningslagen

lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

lagen om allmänna vattentjänster

lagen om arbetslöshetsförsäkring

lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare

lagen om bostadsanpassning

lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

lagen om betalningsföreläggande och handräckning

lagen om betaltjänster

lagen om domstolsärenden

lagen om egenvård

lagen om elektroniska pengar

lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

lagen om framtidsfullmakter

lagen om företagshemligheter

lagen om företagsnamn

lagen om företagsrekonstruktion

lagen om informationssamtal

lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

lagen om mark- och miljödomstolar

lagen om medbestämmande i arbetslivet

lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

lagen om målsägandebiträde

lagen om namn och bild i reklam

lagen om offentlig anställning

lagen om offentlig upphandling

lagen om psykiatrisk tvångsvård

lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

lagen om rättspsykiatrisk vård

lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

lagen om skuldsanering

lagen om skuldsanering för företagare

lagen om skydd mot olyckor

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

lagen om särskild företrädare för barn

lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

lagen om tobak och liknande produkter

lagen om totalförsvar och höjd beredskap

lagen om upphandling av koncessioner

lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

lagen om uthyrning av egen bostad

lagen om valfrihetssystem

lagen om vissa kommunala befogenheter

lagen om viten

lagen om vård av missbrukare i vissa fall

lagen om värdepappersfonder

lagen om äganderättsutredning och legalisering

ledningsrättslagen

livsmedelslagen

marknadsföringslagen

marknadsmissbruksförordningen

marknadsmissbrukslagen

medborgarskapslagen

mervärdesskattelagen

miljöbalken

mönsterskyddslagen

NIS-lagen

offentlighets- och sekretesslagen

ordningslagen

paketreselagen

patientlagen

patientdatalagen

patientskadelagen

patientsäkerhetslagen

penningtvättslagen

penningtvättsbrottslagen

plan- och bygglagen

polislagen

produktansvarslagen

rådgivningslagen

rättegångsbalken

sambolagen

skadeståndslagen

skattebrottslagen

skatteförfarandelagen

skollagen

smittskyddslagen

socialförsäkringsbalken

säkerhetsskyddslagen

tandvårdslagen

trafikskadelagen

tryckfrihetsförordningen

upphovsrättslagen

utlänningslagen

vallagen

yttrandefrihetsgrundlagen

äktenskapsbalken

ärvdabalken

öppna data-lagen

Författare till lagkommentarerna

Anna-Sara Lind

Professor i offentlig rätt vid Juridiska...

Annina H. Persson

Professor i fastighetsjuridik, Institutionen...

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Hans-Olof Sandén

Rättschef vid Polismyndigheten i region Väst

Peter Munck

Kansliråd vid Justitiedepartementet

Stefan Karlmark

Miljö- och arbetsmiljöåklagare Riksenheten för...

Stefan Reimer

Justitieråd

Se alla författare för tjänsten
Agnes Hammarstrand

Advokat och partner, Advokatfirman Delphi

Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Alexandra Wilton Wahren

Rättschef Justitiedepartementet

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid...

Anders Holm

Jur.dr, universitetslektor, Linköpings universitet

Anders Wainikka

Jur.kand., högskoleadjunkt i juridik

Andreas Kotsios

Universitetslektor, Uppsala universitet

Anna Ersson

Advokat på Advokatfirman Delphi

Anna Jonsson Cornell

Professor vid Uppsala universitet

Anna-Sara Lind

Professor i offentlig rätt vid Juridiska...

Annika K. Nilsson

Universitetslektor, Uppsala universitet

Annika Pallvik Fransson

Kansliråd på Socialdepartementet

Annina H. Persson

Professor i fastighetsjuridik, Institutionen...

Ann-Sofie Henrikson

Juris. dr. vid Juridiska institutionen Umeå...

Anton Freszals

Senior Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Antonia Krzymowska

Advokat och jur. dr

Axel Taliercio

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Björn Berselius

Kammarrättsråd i Migrationsöverdomstolen

Carl Bokwall

Advokat och partner, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Carl Lebeck

Jur.dr. i offentlig rätt och bitr. lektor vid...

Carl Rosenmüller

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Carl Svernlöv

Advokat och partner, Advokatbyrån Baker & McKenzie

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Caroline Hellström

Rådman vid Södertälje tingsrätt

Cecilia Eneman

Chefsjurist, Brå

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Charlotta Zetterberg

Professor emeritus i miljörätt, Uppsala...

Chris Lau

Doktorand i rättsvetenskap vid Stockholms...

Christer Lundh

Hovrättsråd, Svea hovrätt

Christiana Lyrestam

Ämnesråd, Justitiedepartementet

Christina Sundblad

Enhetschef, Kronofogdemyndigheten

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Christoffer Démery

Lagman i Linköpings tingsrätt

Christoffer Sheats

Rådman, Nacka tingsrätt

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Conny Larsson

Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Daniel Dalenbring

Verksjurist, Kronofogdemyndigheten

Daniel Eriksson

Rådman i Södertörns tingsrätt

Daniel Stattin

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Daniel Sundvall

Jurist, Folkhälsomyndigheten

Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

David Johansson

Jur. dr, universitetslektor vid Karlstads...

Didrik Värmon

Regulatory Specialist, Max Matthiessen

Ebba Sverne Arvill

Jurist, författare och föredragshållare

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Elisabeth Werner

Advokat/Partner Delphi Advokatbyrå

Emma Rönström

Jurist, specialiserad på socialförsäkringsrätt...

Emma Önneby

Rådman vid Umeå tingsrätt, mark- och...

Erik Gadman

Advokat, Setterwalls advokatbyrå

Erik Hellsten

Rättssakkunnig, Kulturdepartementet

Erik Hällströmer

Ämnesråd, bitr. enhetschef vid...

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Eugenia Arksand

Biträdande jurist, Kastell advokatbyrå

Eva Diesen

Timanställd lärare vid Stockholms universitet;...

Felix Rådberg

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Filip Kylvåg

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Fredrik Ludwigs

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Fredrik Warnquist

Civilingenjör i lantmäteri, Lunds Tekniska...

Gastón Fernández Palma

Compliance officer, Cirio Advokatbyrå

Gustaf Wall

Jur.dr, universitetsadjunkt, Uppsala universitet

Gustav Lindkvist

Juris doktor

Hans-Olof Sandén

Rättschef vid Polismyndigheten i region Väst

Henrik Hedberg

Rådman på Förvaltningsrätten i Malmö

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Ingeborg Simonsson

Hovrättsråd vid Svea hovrätt och Patent- och...

Jakob Sindahl

Assessor Svea hovrätt

Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Jan Kellgren

Professor vid Linköpings universitet

Jens Haggren

Verksjurist, Kronofogdemyndigheten

Jerker Öhrfeldt

VD, Arbetsrättsbyrån

Jimmy Järvenpää

Ämnesråd, Socialdepartementet

Joakim Hugoson

Rådman på Halmstads tingsrätt

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Joakim Zetterstedt

Hovrättsråd, vice ordförande, Svea hovrätt

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Johan Lycke

Jurist och rådgivare åt företag inom den...

Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Johanna Chamberlain

Jur. dr, postdoktor vid Uppsala universitet

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Julia Dahlqvist

Doktorand i offentlig rätt vid Juridiska...

Kalle Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner...

Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten...

Katrin Strömberg

Jurist, Klimat- och näringslivsdepartementet

Kazimir Åberg

F.d. hovrättsråd och vice ordförande i Svea...

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel, Advokat

Klas Innerstedt

F.d. rådman

Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Lars Lundgren

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Lena Landström

Jur. dr. och universitetslektor vid Umeå...

Lena Wahlberg

Docent och universitetslektor, Lunds universitet

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Linnéa Brossner

Kansliråd, Justitiedepartementet

Lotta Maunsbach

Docent i processrätt vid Lunds universitet

Louise Ljöstad

Biträdande jurist, Kilpatrick

Madeleine Marjasin

Skoljurist, Haninge kommun

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co...

Malin Malm Waerme

Advokat, Advokatfirman Vinge

Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Margita Åhsberg

Hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Maria Kruse

Tingsfiskal, Solna tingsrätt

Marie Kagrell

Doktorand vid Juridiska institutionen,...

Marie Skåninger

Gruppchef, Rättslig styrning och stöd,...

Marie Wallin

Jurist, f.d. kammaråklagare

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Martin Rhodin

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Martin Zeitlin

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Mats Höglund

Docent i finansrätt, Karlstads universitet

Mats Persson

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen

Mattias Derlén

Professor vid Umeå universitet

Mattias Hjertstedt

Universitetslektor vid Umeå universitet

Mikael Ruotsi

Jur.dr. och lektor i konstitutionell rätt,...

Mikael Westberg

Särskild utredare vid Regeringskansliet

Monica Nebelius Lüning

Senior jurist, Ludvig & Co

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Naiti del Sante

Arbetsrättsjurist

Nick Dimitrievski

Universitetslektor i finansrätt, Karlstads...

Niklas Selberg

Universitetslektor vid Lunds Universitet

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska...

Ola Holmén

Kanslichef och biträdande rektor för...

Olle Lindberg

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Olof Dahnell

Verksjurist, Kronofogdemyndigheten

Olof Hellström

Lagman, Lycksele tingsrätt

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Olof Wilske

Universitetslektor, Uppsala universitet

Oskar Frankki

Advokat/Partner på Delphi Advokatbyrå

Oskar Helsing

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Patrik Bremdal

Docent i konstitutionell rätt, Uppsala universitet

Per Karlsson

Advokat och Partner, Advokatfirman Per Karlsson...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Peter Forsberg

Advokat och delägare i Hannes Snellman

Peter Munck

Kansliråd vid Justitiedepartementet

Philip Thorell

Advokat och managing associate

Rebecca Thorburn Stern

Professor vid Uppsala universitet

Roland Haglund

Jurist och f.d. universitetslektor i...

Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid Stockholms...

Sofie Westlin

Tf. chefsrådman vid Nyköpings tingsrätt

Stefan Jansson

Chefsrådman

Stefan Pärlhem

Kanslichef vid Bokföringsnämnden

Stefan Reimer

Justitieråd

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sylvia Lindén

Advokat/Partner, Kilpatrick

Szilárd Rado

Administrativ direktör, Södertörns tingsrätt

Tahmina Sahibli

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen

Tim Holappa

Juris doktor i offentlig rätt, Kungliga...

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget...

Tormod Johansen

Jur.dr vid Göteborgs universitet

Ulf Yngvesson

Rättschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten

Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning...

Vanja Lycke

Hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Vanja Marcusson

Kammarrättsråd, Dömande avdelning, Kammarrätten...

Viveca Lång

Hovrättsråd vid Svea hovrätt

Walo von Greyerz

Departementsråd och enhetschef vid...

Ylva Aversten

Rådman, Patent- och marknadsdomstolen och...

Ylva Larsson

Forskare och universitetslektor vid Örebro...

Åsa Hellstadius

Jur. dr, docent i civilrätt med inriktning mot...

Åsa Marklund Andersson

Chefsrådman, mark- och miljödomstolen i NackaAnalyser

I JP Juridiskt bibliotek hittar du högkvalitativa analyser av experter inom en rad olika rättsområden. Våra experter granskar vägledande praxis, kommande lagstiftning och hanterar till och med oklara rättsfrågor. Våra noggrant utarbetade analyser utgör ett ovärderligt verktyg som ger dig insikt och förståelse efter rättsliga förändringar.

Författare till analyserna

Agnes Hammarstrand

Advokat och partner, Advokatfirman Delphi

Jan Rosén

Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten...

Lena Wahlberg

Docent och universitetslektor, Lunds universitet

Lotta Maunsbach

Docent i processrätt vid Lunds universitet

Magnus Schmauch

Rådgivare på Finansinspektionen

Mikael Kullberg

Statssekreterare hos justitieministern

Se alla författare för tjänsten
Agnes Hammarstrand

Advokat och partner, Advokatfirman Delphi

Alexander Hantosi

Advokat, Ramberg Advokater

Alexander Hardenberger

Doktorand på Juridiska fakulteten vid Lunds...

Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Alexander Unnersjö

Jur. dr och tf. lektor i rättsvetenskap,...

Anders Asplund

Counsel, Advokatfirman Per Karlsson & Co.

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid...

Anders Elmer

Advokat, EmpLaw Advokater AB

Anders Holm

Jur.dr, universitetslektor, Linköpings universitet

Anders Wainikka

Jur.kand., högskoleadjunkt i juridik

Anna Christiernsson

Docent och biträdande lektor i miljörätt vid...

Anna Ulfsdotter

Advokat och ägare, Advokatfirman Ulfsdotter

Annika Blekemo

Jur.dr, Adjunkt

Bengt Ivarsson

Advokat och delägare Kihlstedts Advokatbyrå

Bo Ericson

Tidigare arbetsrättsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Bob Nilsson Hjorth

Hovrättslagman, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Börje Leidhammar

Advokat och adj. professor vid Högskolan i Gävle

Carl Norén

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Carl-Otto Lindberg

F.d. chefsjurist vid Länsstyrelsen i Göteborg

Caroline Gejbo

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Caroline Hellström

Rådman vid Södertälje tingsrätt

Caroline Möncke Almberg

Stadsjurist, Malmö stad

Caroline Winje

Advokat, Landahl Advokatbyrå

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Charlotte Palmstierna

Huvudsekreterare barnkonventionsutredningen

Christina Olsen Lundh

Rådman och docent i miljörätt

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Claes Sandgren

Seniorprofessor vid Stockholm Centre for...

Conny Larsson

Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Dan Holke

F.d. chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd

Daniel Stattin

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

David Langlet

Professor i miljörätt vid Uppsala universitet

Dennis Martinsson

Universitetslektor i straffrätt vid...

Denniz Sabo

Doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Emma Eriksson

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Erik Grahn

Doktorand vid Uppsala universitet

Erik Olsson

Advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Erik Svensson

Docent i straffrätt vid Stockholms universitet

Eva Lindahl Toftegaard

Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet

Frida Velander

Ämnessakkunnig, straffrättsenheten vid...

Gastón Fernández Palma

Compliance officer, Cirio Advokatbyrå

Giacomo Lindgren Zucchini

Juris doktor i rättsvetenskap

Gustaf Almkvist

Docent i straffrätt, Uppsala universitet

Hans-Gunnar Axberger

F.d. professor vid Uppsala universitet

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Ingela Sundelin

Advokat, Hellström Advokatbyrå

Jan Darpö

Professor emeritus i miljörätt, Uppsala...

Jan Kellgren

Professor vid Linköpings universitet

Jan Kleerup

Skattejurist, XR Legal Advokat AB

Jan Rosén

Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Jerker Olsson

Senior expert vid EU-domstolens direktorat för...

Jessica Almqvist

Professor i internationell rätt och mänskliga...

Joakim Hugoson

Rådman på Halmstads tingsrätt

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Johan Adestam

Jur.dr och lektor i rättsvetenskap vid Örebro...

Johan Larsson

Jurist, Landahl Advokatbyrå

Johan Lycke

Jurist och rådgivare åt företag inom den...

Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Johanna Hellström

Advokat, Foyen Advokatfirma

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Jonatan Schytzer

Jur.dr i civilrätt, Adjunkt vid Uppsala...

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Jonny Flodin

Universitetsadjunkt på avdelningen för...

Josef Zila

Professor emeritus, Örebro universitet

Julia Asplund

Adjungerat råd, Svea hovrätt

Jörgen Hettne

Professor

Karin Åhman

Professor Juridicum, Stockholms universitet

Karl Pfeifer

Tidigare chefsjurist och ställföreträdande...

Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten...

Katarina Ladenfors

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Katia Cejie

Professor i finansrätt, Uppsala universitet

Kazimir Åberg

F.d. hovrättsråd och vice ordförande i Svea...

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel, Advokat

Kristian Pedersen

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Kristina Jarnevall

Rådman, Förvaltningsrätten i Göteborg

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Laura Ervo

Jur.dr. Professor i processrätt

Leif Norell

Teknologie doktor

Lina Håkansson Kjellén

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Liselott Fröstad

Advokat och delägare, Brick Advokat

Lotta Maunsbach

Docent i processrätt vid Lunds universitet

Lotti Ryberg-Welander

Universitetslektor

Louise D'Oliwa

Advokat och ägare, Advokatbyrån D'Oliwa

Magnus Ehn

Advokat, Senior Specialist, Advokatfirman Kahn...

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm...

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co...

Magnus Schmauch

Rådgivare på Finansinspektionen

Magnus Åhammar

Rådman i förvaltningsrätten i Stockholm och...

Malou Larsson Klevhill

Jur.dr, docent, universitetslektor och...

Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Maria Forsman

Jurist, forskare och lärare vid Umeå universitet

Maria Refors Legge

Rättsvetenskaplig forskare vid Totalförsvarets...

Mark Klamberg

Professor i folkrätt på Stockholms universitet

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Martina Slorach

Advokat och grundare, Slorach Advokatbyrå

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Kullberg

Statssekreterare hos justitieministern

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Mårten Dunér

Tekniskt råd i Mark- och miljödomstolen vid...

Niklas Arvidsson

Docent i civilrätt, forskare och undervisar i...

Nils Funcke

Journalist, adjunkt vid Stockholms universitet...

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Olle Lindberg

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Pernilla Carlsson Rasiwala

Counsel & Partner, Elici Consulting AB

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Per-Owe Arfwedson

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Peter Degerfeldt

Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå

Peter Hedberg

Advokat/Partner, Ramberg Advokater

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Roger Persson Österman

Professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Roland Haglund

Jurist och f.d. universitetslektor i...

Rolf Dotevall

Professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet

Rolf Svedberg

F.d. Miljöråd, Miljööverdomstolen

Sandra Friberg

Lektor och docent i civilrätt vid Uppsala...

Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Sandra Rickard

Stadsjurist

Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid Stockholms...

Sofia Dahlberg

Skattekonsult

Stefan Olsson

Professor i finansrätt vid Handelshögskolan,...

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Stina Bratt

Jur.dr i civilrätt, Stockholms universitet

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Tom Kronhöffer

Advokat/Partner, Next Advokater

Tomas Isenstam

Jurist och författare specialiserad på...

Ulf Maunsbach

Docent, internationell privaträtt vid Lunds...

Ulrika Grefberg

Partner, Svalner

Ylli Dautaj

Jur. dr., Managing Partner DER Juridik

Åsa Marklund Andersson

Chefsrådman, mark- och miljödomstolen i Nacka

Åsa Nordström

Regionjurist, Region Skåne

Unik länkning av juridiskt grundmaterial

JP Juridiskt bibliotek erbjuder en unik länkning av det juridiska grundmaterialet. Detta innebär att du kan klicka på en paragraf i en lag och direkt se samtliga SFS:er, propositioner och utskottsbetänkanden som påverkat bestämmelsen över tid. Allt presenterat i en överskådlig tidslinje.

Du hittar länkar till rätt sida i propositionerna för exempelvis författningskommentar eller allmänmotivering. Även domar från de officiella serierna samt relevant EU-material, som förordningar och direktiv, finns kopplat på respektive paragraf.

För att kunna genomföra det har vi under tio års tid digitaliserat äldre juridiskt material. Vår ambition är att hjälpa dig hitta rätt information och erbjuda ett heltäckande underlag för att kunna tolka den aktuella bestämmelsen.

Skapa utredningar direkt i tjänsten

Med utredningsverktyget kan du bearbeta allt juridiskt material direkt i tjänsten. Verktyget passar exempelvis för att göra rättsutredningar, dokumentera pågående projekt eller skapa egna mallar och checklistor för interna processer.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev och sökordsbevakning

På torsdagar får du ett redaktionellt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna i tjänsten. Och med hjälp av sökordsbevakningen har du möjlighet att skräddarsy ditt eget informationsflöde för exempelvis specifika lagrum, ämnen eller företeelser.

Hitta rätt material med vår sökmotor

Oavsett om det är en lag eller lagkommentar, en myndighetsföreskrift, ett utskottsbetänkande eller ett JK-beslut du letar efter så hittar du materialet med vår kraftfulla sökmotor. Både via fritext och via vår enkla filtrering.

Redaktörer för JP Juridiskt bibliotek

Josefin Wulff

Samordningsansvarig för lagkommentarer, jurist

Kom igång redan idag

Prova gratis