JP Juridiskt Bibliotek

Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Få den senaste praxisutvecklingen från HD, HFD och EU-domstolen snabbt, analyserad och kommenterad 

I JP Juridiskt bibliotek publicerar vi löpande rättsfallskommentarer av prejudicerande domar från HD, HFD och EU-domstolen samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Tjänsten håller dig à jour med gällande rätt.

Materialet är unikt för JP Infonets tjänster och skrivs av väletablerade författare för praktiserande jurister. 

Författare till analyserna

Agnes Hammarstrand

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Jan Rosén

Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Lotta Maunsbach

Jur.dr och lektor i processrätt vid Lunds...

Magnus Schmauch

Rådgivare på Finansinspektionen

Mikael Kullberg

Statssekreterare hos justitieministern

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Se alla författare för tjänsten
Agnes Hammarstrand

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi

Alexander Hantosi

Advokat, Ramberg Advokater

Alexander Hardenberger

Doktorand på Juridiska fakulteten vid Lunds...

Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Alexander Unnersjö

Jur. dr och tf. lektor i rättsvetenskap,...

Anders Asplund

Counsel, Advokatfirman Per Karlsson & Co.

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid...

Anders Elmer

Advokat, EmpLaw Advokater AB

Anders Holm

Jur.dr, universitetslektor vid Linköpings...

Anna Christiernsson

Docent och biträdande lektor i miljörätt vid...

Anna Ulfsdotter

Advokat och partner, Advokatfirman Ulfsdotter

Annika Blekemo

Doktorand, Adjunkt

Anton Johansson

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Bengt Ivarsson

Advokat och delägare Kihlstedts Advokatbyrå

Bo Ericson

Tidigare arbetsrättsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Bob Nilsson Hjorth

Hovrättslagman, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Börje Leidhammar

Advokat och adj. professor vid Högskolan i Gävle

Carl Norén

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Carl-Otto Lindberg

F.d. chefsjurist vid Länsstyrelsen i Göteborg

Caroline Gejbo

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Caroline Hellström

Jurist vid Statens institutionsstyrelse

Caroline Möncke Almberg

Stadsjurist, Malmö stad

Caroline Winje

Advokat, Landahl Advokatbyrå

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Charlotte Palmstierna

Huvudsekreterare barnkonventionsutredningen

Christina Olsen Lundh

Rådman och docent i miljörätt

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Claes Sandgren

Seniorprofessor vid Stockholm Centre for...

Conny Larsson

Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Dan Holke

F.d. chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd

Daniel Stattin

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

David Langlet

Professor i miljörätt vid Uppsala universitet

Dennis Martinsson

Universitetslektor i rättsvetenskap och jur.dr...

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Emma Eriksson

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Erik Grahn

Doktorand vid Uppsala universitet

Erik Olsson

Advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Erik Svensson

Docent i straffrätt vid Stockholms universitet

Eva Lindahl Toftegaard

Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet

Frida Velander

Kammaråklagare, City åklagarkammare i Stockholm

Gastón Fernández Palma

Compliance officer, Cirio Advokatbyrå

Giacomo Lindgren Zucchini

Universitetslektor i skatterätt

Gustaf Almkvist

Jur.dr, universitetslektor i straffrätt

Hans-Gunnar Axberger

F.d. professor vid Uppsala universitet

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Ingela Sundelin

Advokat, Hellström Advokatbyrå

Jan Darpö

Professor emeritus i miljörätt, Uppsala...

Jan Kellgren

Professor vid Linköpings universitet

Jan Kleerup

Skattejurist, XR Legal Advokat AB

Jan Rosén

Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Jerker Olsson

Senior expert vid EU-domstolens direktorat för...

Jessica Almqvist

Professor i internationell rätt och mänskliga...

Joakim Hugoson

Rådman på Halmstads tingsrätt

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Johan Adestam

Jur.dr och lektor i rättsvetenskap vid Örebro...

Johan Larsson

Jurist, Landahl Advokatbyrå

Johan Lycke

Jurist och rådgivare åt företag inom den...

Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Johanna Hellström

Advokat, Foyen Advokatfirma

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Jonatan Schytzer

Jur.dr i civilrätt, Adjunkt vid Uppsala...

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Jonny Flodin

Universitetsadjunkt på avdelningen för...

Julia Asplund

Adjungerat råd, Svea hovrätt

Karin Åhman

Professor Juridicum, Stockholms universitet

Karl Pfeifer

Tidigare chefsjurist och ställföreträdande...

Katarina Ladenfors

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Kazimir Åberg

F.d. hovrättsråd och vice ordförande i Svea...

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel, Advokat

Kristian Pedersen

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Kristina Jarnevall

Rådman, Förvaltningsrätten i Göteborg

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Leif Norell

Teknologie doktor

Lina Håkansson Kjellén

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Liselott Fröstad

Advokat och delägare, Brick Advokat

Lotta Maunsbach

Jur.dr och lektor i processrätt vid Lunds...

Lotti Ryberg-Welander

Universitetslektor

Louise D'Oliwa

Advokat och ägare, Advokatbyrån D'Oliwa

Magnus Ehn

Advokat, Senior Specialist, Advokatfirman Kahn...

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm...

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co...

Magnus Schmauch

Rådgivare på Finansinspektionen

Magnus Åhammar

Rådman i förvaltningsrätten i Stockholm och...

Malou Larsson Klevhill

Jur.dr, docent, universitetslektor och...

Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Maria Forsman

Jurist, forskare och lärare vid Umeå universitet

Maria Refors Legge

Rättsvetenskaplig forskare vid Totalförsvarets...

Mark Klamberg

Professor i folkrätt på Stockholms universitet

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Martina Slorach

Advokat och grundare, Slorach Advokatbyrå

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Kullberg

Statssekreterare hos justitieministern

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Mårten Dunér

Tekniskt råd i Mark- och miljödomstolen vid...

Niklas Arvidsson

Docent i civilrätt, forskare och undervisar i...

Nils Funcke

Journalist, adjunkt vid Stockholms universitet...

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Olle Högman

Tf. hovrättsassessor på Svea hovrätt

Olle Lindberg

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Pernilla Carlsson Rasiwala

Advokat, Advokatfirman Elici AB

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Per-Owe Arfwedson

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Peter Degerfeldt

Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå

Peter Hedberg

Advokat/Partner, Ramberg Advokater

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Roger Persson Österman

Professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Roland Haglund

Jurist och f.d. universitetslektor i...

Rolf Dotevall

Professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet

Rolf Svedberg

F.d. Miljöråd, Miljööverdomstolen

Sandra Friberg

Lektor och docent i civilrätt vid Uppsala...

Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Sandra Rickard

Stadsjurist, Malmö stad

Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid Stockholms...

Sofia Dahlberg

Skattekonsult

Stefan Olsson

Professor i finansrätt vid Handelshögskolan,...

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Tom Kronhöffer

Advokat/Partner, Next Advokater

Tomas Isenstam

Jurist och författare specialiserad på...

Ulf Maunsbach

Docent, internationell privaträtt vid Lunds...

Ulrika Grefberg

Partner, Svalner

Åsa Marklund Andersson

Chefsrådman, mark- och miljödomstolen i Nacka

Åsa Nordström

Regionjurist, Region Skåne


Lagkommentarer

Våra lagkommentarer är framtagna för dig som möter juridiken i din vardag. De ger dig en snabb överblick och stöd i rättsutredningar och för att fatta väl underbyggda beslut. Förutom de informativa kommentarerna hittar du länkar till relevanta förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning – paragraf för paragraf.

Se alla lagkommentarer för tjänsten

Lagkommentar till alkohollagen

Lagkommentar till avtalslagen

Lagkommentar till bostadsrättslagen

Lagkommentar till brottsbalken

Lagkommentar till brottsskadelagen

Lagkommentar till dataskyddslagen

Lagkommentar till diskrimineringslagen

Lagkommentar till distansavtalslagen

Lagkommentar till fastighetsbildningslagen

Lagkommentar till fastighetsmäklarlagen

Lagkommentar till förvaltningsprocesslagen

Lagkommentar till hälso- och sjukvårdslagen

Lagkommentar till insolvensförordningen

Lagkommentar till konkurslagen

Lagkommentar till lagen om allmänna vattentjänster

Lagkommentar till lagen om bostadsanpassning

Lagkommentar till lagen om betaltjänster

Lagkommentar till lagen om domstolsärenden

Lagkommentar till lagen om elektroniska pengar

Lagkommentar till lagen om framtidsfullmakter

Lagkommentar till lagen om företagshemligheter

Lagkommentar till lagen om företagsrekonstruktion

Lagkommentar till lagen om informationssamtal

Lagkommentar till lagen om mark- och miljödomstolar

Lagkommentar till lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagkommentar till lagen om psykiatrisk tvångsvård

Lagkommentar till lagen om rättspsykiatrisk vård

Lagkommentar till mervärdesskattelagen

Lagkommentar till penningtvättslagen

Lagkommentar till ledningsrättslagen

Lagkommentar till livsmedelslagen

Lagkommentar till marknadsmissbruksförordningen

Lagkommentar till marknadsmissbrukslagen

Lagkommentar till medborgarskapslagen

Lagkommentar till NIS-lagen

Lagkommentar till ordningslagen

Lagkommentar till patientlagen

Lagkommentar till patientsäkerhetslagen

Lagkommentar till plan- och bygglagen

Lagkommentar till rättegångsbalken

Lagkommentar till skatteförfarandelagen

Lagkommentar till smittskyddslagen

Lagkommentar till socialförsäkringsbalken

Lagkommentar till säkerhetsskyddslagen

Lagkommentar till trafikskadelagen

Lagkommentar till öppna data-lagen

Författare till lagkommentarerna

Annika Pallvik Fransson

Kansliråd på Socialdepartementet

Ingeborg Simonsson

Hovrättsråd vid Svea hovrätt och Patent- och...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Stefan Pärlhem

Kanslichef vid Bokföringsnämnden

Stefan Reimer

Justitieråd

Viveca Lång

Hovrättsråd vid Svea hovrätt

Se alla författare för tjänsten
Agnes Hammarstrand

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi

Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Alexandra Wilton Wahren

Rättschef Justitiedepartementet

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid...

Anders Holm

Jur.dr, universitetslektor vid Linköpings...

Anna Ersson

Advokat på Advokatfirman Delphi

Anna Jonsson Cornell

Professor vid Uppsala universitet

Annika K. Nilsson

Universitetslektor, Uppsala universitet

Annika Pallvik Fransson

Kansliråd på Socialdepartementet

Annina H. Persson

Professor i civilrätt vid Örebro universitet

Antonia Krzymowska

Advokat och jur. dr

Axel Taliercio

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Björn Berselius

Kammarrättsråd i Migrationsöverdomstolen

Carl Bokwall

Advokat och partner, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Carl Rosenmüller

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Carl Svernlöv

Advokat och partner, Advokatbyrån Baker & McKenzie

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Caroline Hellström

Jurist vid Statens institutionsstyrelse

Cecilia Eneman

Ämnesråd vid Justitiedepartementets...

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Charlotta Zetterberg

Professor vid Uppsala universitet

Chris Lau

Doktorand i rättsvetenskap vid Stockholms...

Christer Lundh

Hovrättsråd, Svea hovrätt

Christiana Lyrestam

Rättssakkunnig i Justitiedepartementet

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Christoffer Démery

Chefsrådman vid Södertörns tingsrätt

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Conny Larsson

Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Daniel Eriksson

Rådman i Södertörns tingsrätt

Daniel Stattin

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

David Johansson

Jur. dr, universitetslektor vid Karlstads...

Didrik Värmon

Data Protection Officer, Hoist Finance

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Elisabeth Werner

Advokat/Partner Delphi Advokatbyrå

Emma Önneby

Rådman vid Umeå tingsrätt, mark- och...

Erik Gadman

Advokat, Setterwalls advokatbyrå

Erik Hällströmer

Ämnesråd, bitr. enhetschef vid...

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Felix Rådberg

Kansliråd på Justitiedepartementet

Filip Kylvåg

Associate, Advokatfirman MarLaw

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Fredrik Ludwigs

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Gastón Fernández Palma

Compliance officer, Cirio Advokatbyrå

Gustaf Wall

Jur.dr, universitetsadjunkt, Uppsala universitet

Gustav Lindkvist

Juris doktor

Hans-Olof Sandén

Rättschef vid Polismyndigheten i region Väst

Henrik Hedberg

Rådman på Förvaltningsrätten i Malmö

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Ingeborg Simonsson

Hovrättsråd vid Svea hovrätt och Patent- och...

Jakob Sindahl

Tf. assessor Svea hovrätt

Jan Gustafsson

Tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Jan Kellgren

Professor vid Linköpings universitet

Jerker Öhrfeldt

VD, Arbetsrättsbyrån

Joakim Hugoson

Rådman på Halmstads tingsrätt

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Joakim Zetterstedt

Kanslichef på Domstolsakademin

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Johan Lycke

Jurist och rådgivare åt företag inom den...

Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Johanna Chamberlain

Jur. dr, postdoktor vid Uppsala universitet

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Jonatan Wahlberg

Rådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Julia Dahlqvist

Doktorand i offentlig rätt vid Juridiska...

Kalle Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner...

Karoline Fridolf

Hovrättsråd och vice ordförande i Hovrätten...

Katrin Strömberg

Jurist, Klimat- och näringslivsdepartementet

Kazimir Åberg

F.d. hovrättsråd och vice ordförande i Svea...

Kenneth Nilsson

Specialist Counsel, Advokat

Lars Borg

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Svea hovrätt

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Lars Lundgren

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Lena Landström

Jur. dr. och universitetslektor vid Umeå...

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Linnéa Brossner

Kansliråd, Justitiedepartementet

Lotta Maunsbach

Jur.dr och lektor i processrätt vid Lunds...

Madeleine Marjasin

Skoljurist, Haninge kommun

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co...

Malin Malm Waerme

Advokat, Advokatfirman Vinge

Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Margita Åhsberg

Hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Marie Kagrell

Doktorand vid Juridiska institutionen,...

Marie Karlsson-Tuula

Professor i civilrätt, Karlstads universitet

Marie Skåninger

Hovrättsråd

Marie Wallin

Jurist, f.d. kammaråklagare

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Martin Rhodin

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Martin Zeitlin

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Mats Höglund

Docent i finansrätt, Karlstads universitet

Mats Persson

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen

Mattias Derlén

Professor vid Umeå universitet

Mattias Hjertstedt

Universitetslektor vid Umeå universitet

Mikael Ruotsi

Jur.dr. och lektor i konstitutionell rätt,...

Mikael Westberg

Särskild utredare vid Regeringskansliet

Monica Nebelius Lüning

Senior jurist, Ludvig & Co

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Naiti del Sante

Arbetsrättsjurist

Nick Dimitrievski

Universitetslektor i finansrätt, Karlstads...

Niklas Selberg

Universitetslektor vid Lunds Universitet

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska...

Ola Holmén

Kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping

Olle Lindberg

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Olof Hellström

Lagman, Lycksele tingsrätt

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Olof Wilske

Universitetslektor, Uppsala universitet

Oskar Frankki

Advokat/Partner på Delphi Advokatbyrå

Oskar Helsing

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Patrik Bremdal

Docent i konstitutionell rätt, Uppsala universitet

Per Karlsson

Advokat och Partner, Advokatfirman Per Karlsson...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Per-Ola Bergqvist

Advokat, Advokatfirman Vinge

Peter Forsberg

Advokat och delägare i Hannes Snellman

Peter Munck

Rättssakkunnig vid Justitiedepartementet

Philip Thorell

Advokat och managing associate

Rebecca Thorburn Stern

Professor vid Uppsala universitet

Roland Haglund

Jurist och f.d. universitetslektor i...

Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Sara-Li Olovsson

Advokat och partner, Upp Advokatbyrå

Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid Stockholms...

Sofie Westlin

Justitiesekreterare och rådman

Stefan Jansson

Chefsrådman

Stefan Pärlhem

Kanslichef vid Bokföringsnämnden

Stefan Reimer

Justitieråd

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sylvia Lindén

Advokat/Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton...

Tahmina Sahibli

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget...

Tormod Johansen

Jur.dr vid Göteborgs universitet

Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning...

Walo von Greyerz

Departementsråd och enhetschef vid...

Vanja Lycke

Hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Vanja Marcusson

Kammarrättsråd, Dömande avdelning, Kammarrätten...

Viveca Lång

Hovrättsråd vid Svea hovrätt

Ylva Aversten

Rådman, Patent- och marknadsdomstolen och...

Ylva Larsson

Forskare och universitetslektor vid Örebro...

Åsa Hellstadius

Jur. dr, docent i civilrätt med inriktning mot...

Åsa Marklund Andersson

Chefsrådman, mark- och miljödomstolen i Nacka

Unik länkning av juridiskt grundmaterial

JP Juridiskt bibliotek erbjuder en unik länkning av det juridiska grundmaterialet. Detta innebär att du kan klicka på en paragraf i en lag och direkt se samtliga SFS:er, propositioner och utskottsbetänkanden som påverkat bestämmelsen över tid. Allt presenterat i en överskådlig tidslinje.

Du hittar länkar till rätt sida i propositionerna för exempelvis författningskommentar eller allmänmotivering. Även domar från de officiella serierna samt relevant EU-material, som förordningar och direktiv, finns kopplat på respektive paragraf.

För att kunna genomföra det har vi under tio års tid digitaliserat äldre juridiskt material. Vår ambition är att hjälpa dig hitta rätt information och erbjuda ett heltäckande underlag för att kunna tolka den aktuella bestämmelsen.

Skapa utredningar direkt i tjänsten

Med utredningsverktyget kan du bearbeta allt juridiskt material direkt i tjänsten. Verktyget passar exempelvis för att göra rättsutredningar, dokumentera pågående projekt eller skapa egna mallar och checklistor för interna processer.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev och sökordsbevakning

På torsdagar får du ett redaktionellt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna i tjänsten. Och med hjälp av sökordsbevakningen har du möjlighet att skräddarsy ditt eget informationsflöde för exempelvis specifika lagrum, ämnen eller företeelser.

Hitta rätt material med vår sökmotor

Oavsett om det är en lag eller lagkommentar, en myndighetsföreskrift, ett utskottsbetänkande eller ett JK-beslut du letar efter så hittar du materialet med vår kraftfulla sökmotor. Både via fritext och via vår enkla filtrering.

Redaktörer för JP Juridiskt bibliotek

Anita Wirkensjö

Samordningsansvarig lagkommentarer, jurist

Kom igång redan idag

Prova gratis