Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ola Holmén

Kanslichef och biträdande rektor för Domstolsakademin

Ola Holmén har arbetat som domare i drygt 20 år, både i allmän domstol och i förvaltningsdomstol med den mesta tiden i förvaltningsdomstol. Under de senare åren har han varit anställd vid Kammarrätten i Jönköping, inledningsvis som kammarrättsråd och från maj 2018 till maj 2023 som kammarrättslagman. Han är nu tjänstledig från denna befattning för att under en tid arbeta som kanslichef vid Domstolsakademin. Han har hela tiden arbetat på den avdelning som handlägger bland annat socialförsäkringsmål och har därmed kommit att delta i en stor mängd avgöranden som gäller just den måltypen.

Vid sidan av arbetet som domare har Ola bedrivit undervisning inom olika rättsområden, både på högskola och vid Domstolsakademin. Han har också föreläst inom ämnena förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt för olika myndigheter.

Ola skriver dessutom lagkommentarer för JP Infonet, däribland följande lagar: 

Författare i följande tjänster