Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Per-Anders Broqvist skriver för JP Fastighetsnet, JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.