Walo von Greyerz

Ämnesråd och biträdande enhetschef vid Justitiedepartementets straffrättsenhet

Walo von Greyerz arbetar sedan 2011 i Justitiedepartementet, där han sedan 2021 är biträdande enhetschef vid straffrättsenheten. Dessförinnan arbetade han som hovrättsassessor i Svea hovrätt. Han har deltagit som expert i ett flertal statliga utredningar inom framför allt straffrättens område.   

Walo von Greyerz skriver för JP Juridiskt bibliotek och JP Straffrättsnet.

Författare i följande tjänster