Björn Hellman

Advokat, Advokatfirman Åberg & Co AB

Björn Hellman är expert med särskilt fokus på vattenrättsliga frågor. Björn är verksam som advokat vid Advokatfirman Åberg & Co AB. Han arbetar huvudsakligen med tillstånds- och tillsynsfrågor inom miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt efterbehandlingsfrågor. Han arbetar även med speciell fastighetsrätt såsom fastighetsbildning, fastighetsreglering och plan- och byggfrågor. Han håller dessutom utbildning inom fastighetsrätt

Författare i följande tjänster