Logga in

Glömt ditt lösenord?

Jessica Almqvist

Professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet

Jessica Almqvist är professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon har en jur.kand från Lund samt en doktorsexamen från European University Institute i i Florens. Tidigare har hon varit universitetslektor och seniorforskare vid Autonoma universitetets juridiska fakultet i Madrid under tio år. Hon har även innehaft forskartjänster vid bland annat NYU Center for International Cooperation i New York och Center for Political and Constitutional Studies i Madrid.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Jag har tidigare varit universitetslektor och seniorforskare vid Autonoma universitetets juridiska fakultet i Madrid under tio år. Dessförinnan har jag innehaft forskartjänster vid bland annat NYU Center for International Cooperation i New York och Center for Political and Constitutional Studies i Madrid.

Jag har en jur.kand från Lund samt en doktorsexamen från European University Institute i i Florens. Jag har även studerat statsvetenskap på avancerad nivå vid UC Berkeley och har varit gästforskare vid Columbia Law School i New York.

Mina forskningsintressen ligger inom området folkrätt med inriktning på mänskliga rättigheter, humanitär rätt och straffrätt samt internationella domstolar och tribunaler.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom mänskliga rättigheter kopplat till straffrätten de närmaste åren?

2006 lagfördes ett folkrättsbrott för första gången i Sverige. Sedan dess har antalet fall ökat. I och med den nya lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser från 2014 har de här brotten nu en tydligare reglering. Jag är därför ganska övertygad om att vi kommer att se fler fall av den här typen, inte minst angående krigsförbrytelser, i framtiden.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Att analysera de svenska domstolarnas roll i lagföringen av olika folkrättsbrott och de utmaningar de ställs inför är både intressant och lärorikt. Det innebär också en möjlighet att få dela mina kunskaper om hur de här brotten lagförs internationellt och i andra länder.

Författare i följande tjänster