Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning mot medicinsk rätt, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Ulrika Sandén är universitetslektor vid den Juridiska institutionen på Umeå universitet där hon främst undervisar i medicinsk rätt. Ulrikas forskning kretsar framför allt kring integritetsfrågor i hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen, särskilt det rättsliga skyddet för integritetskänsliga uppgifter om patienter och forskningspersoner. Hon håller utbildning inom sjukvårdsjuridik för JP Utbildning.

Författare i följande tjänster