Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning mot medicinsk rätt, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Ulrika Sandén är universitetslektor vid den Juridiska institutionen på Umeå universitet där hon främst undervisar i medicinsk rätt. Ulrikas forskning kretsar framför allt kring integritetsfrågor i hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen, särskilt det rättsliga skyddet för integritetskänsliga uppgifter om patienter och forskningspersoner. Skriver för JP Sjukvårdsnet och håller utbildning inom sjukvårdsjuridik för JP Utbildning.

Kurser

Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria