Ulrika Sandén

Jur.dr och Universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro universitet

Ulrika Sandén är universitetslektor vid den Jurdiska institutionen på Umeå universitet där hon främst undervisar i medicinsk rätt. Ulrikas forskning kretsar framför allt kring integritetsfrågor i hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen, särskilt det rättsliga skyddet för integritetskänsliga uppgifter om patienter och forskningspersoner. Skriver för JP Sjukvårdsnet.

Kurser

Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria