Maria Lidbom

Advokat

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Maria har arbetat femton år med offentlig upphandling och frågor om offentlighet och sekretess i olika roller som advokat, bolagsjurist och som jurist i upphandlande myndighet. Hon företräder löpande upphandlande myndigheter och leverantörer i alla slags upphandlingsrelaterade mål och ärenden i och utanför domstol. Håller utbildning inom offentlig upphandling för JP Utbildning.

Kurser

Ramavtalsupphandling
Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
Avtalsrätt inom offentlig upphandling