Clara Henley

Stadsadvokat, Stockholms stad

Som stadsadvokat arbetar Clara Henley med bland annat social- och familjerätt, skoljuridik, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess. I arbetet ingår att vara ombud för staden i olika processer vid domstol, hålla utbildningar samt ge juridiskt stöd åt tjänstemän och politiker. Hon har tidigare arbetat på olika domstolar, på Socialstyrelsen och på Migrationsverket. Innan dess har hon även arbetat internationellt med mänskliga rättigheter. Clara håller utbildning inom socialrätt.  

Kurser

Att fastställa faderskap och föräldraskap
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten