JP Infonet.se

Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt är ett brett rättsområde som de flesta stöter på någon gång i livet – till exempel om man gifter sig med någon, får barn eller ska ärva tillgångar från någon som har dött.

Frågor om äktenskap, samboende, bodelning, arv och testamente räknas alltså till området familjerätt. Mycket rör även barns förhållande till sina föräldrar – såsom vårdnad, boende och rätt till umgänge. Folkbokföring, namnrätt och förmyndarskap (god man eller förvaltare) hör också hit.

Viktiga lagar på området är äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, sambolagen, namnlagen och socialtjänstlagen.

JP Infonets tjänst ­JP Familjenet innehåller heltäckande stöd för dig som arbetar med familjerättsliga frågor. Relevanta rättskällor och vägledande dokument hjälper dig att fatta rätt beslut. Vår löpande bevakning av nya rättsfall, beslut och lagändringar gör att du alltid är uppdaterad på det senaste. Vi bevakar även vad som händer hos relevanta myndigheter, organisationer och i media inom området familjerätt.