Logga in

Glömt ditt lösenord?

Louise Ljöstad

Biträdande jurist, Kilpatrick

Louise Ljöstad är biträdande jurist på Kilpatrick och är specialiserad på offentlig upphandling. Louise arbetar främst med att bistå klienter med rådgivning om regelverket för offentlig upphandling, att upprätta upphandlingsdokument och att tillvarata regler om offentlighet och sekretess under anbudsfasen, att biträda klienter vid förberedelse av anbud och begäran om överprövning till domstol samt att ge råd åt klienter i samband med tolkning, ändring m.m. av upphandlade kontrakt.

Louise är även aktiv med att hålla utbildningar och seminarier på det upphandlingsrättsliga området i samarbete med JP Infonet. Dessutom skriver hon lagkommentarer, vilket inkluderar följande lagar:

  • Lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Författare i följande tjänster

Louises kurser

I den här kursen går kursledare Sylvia Lindén igenom de juridiska grunderna rörande hållbar upphandling.

Kursledare: Jens Nilsson, Louise Ljöstad Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs