Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Vad har en rektor rätt att få veta från en skolkurator?

Vår rådgivare och jurist, Natalie Stade, svarar på frågan i det här JP play-avsnittet.

12 jun 2024

Skolskjuts upphandlades på fel sätt

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

EU

Är svensk domstol skyldig att bortse från så kallad EncroChat-bevisning?

EU-domstolen har till slut svarat på Landesgericht Berlins frågor rörande användningen av så kallad EncroChat-bevisning. Vår expert Hans Sundberg går i denna analys igenom avgörandet.

4 jun 2024

Anbud från två koncernbolag var inte självständiga

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

Ja till åtgärder för tryggare bostadsområden

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Höga krav för solceller på jordbruksmark

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Se över valbarhet och folkbokföring vid kommunval

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

Får en skola eller polisen veta vad som händer med en orosanmälan som de gjort?

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

Intervju om KlimaSeniorinnen mot Schweiz

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024

HFD avkunnar intressant förhandsbesked om trust i USA

HFD dömer äntligen av ett förhandsbesked om något så intressant som en trust i USA. Professor Roger Persson Österman analyserar här målet.

23 maj 2024

Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbara

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024

Nato-medlemskapet, klimat, infrastruktur och energi

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

Söktjänster med utgivningsbevis kan nu hamna under IMY:s lupp

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

Förslag om att tillståndskravet för kamerabevakning slopas

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Nya regler om skyddat boende: insats enligt socialtjänstlagen och ny lag om placering av barn

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

GDPR-sanktion på grund av uppgifter i fönsterkuvert

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024

Nu ska det bli lättare att ändra kön

Riksdagen har bland annat klubbat igenom socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

3 maj 2024

Förslag om en ny registerlag för Vård- och omsorgsanalys

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om en ny registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

3 maj 2024

Ökat antal överprövningsmål under förra året

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,