Logga in

Glömt ditt lösenord?

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet

Martina Axmin är jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är jur.dr i socialrätt och disputerade på en avhandling om gränsöverskridande sjukvård inom EU. Innan jag började forska arbetade jag i tio år på Försäkringskassan och på förvaltningsdomstol med främst socialförsäkring så jag har den praktiska erfarenheten i bagaget. Nu har jag en post-doc-tjänst på Lunds universitet inom en forskningsmiljö som fokuserar på medicinsk rätt och dess utmaningar.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom ”social- arbetslöshetsförsäkringsrätten” de närmaste åren?

Båda de områdena är ju traditionellt sett väldigt påverkade av politiken och har en hög förändringstakt. Det innebär ju att tillämpningen av bestämmelserna ibland släpar efter eller i vart fall att det tar tid innan praxis sätter sig. Detta har länge varit ett problem och det lär fortsätta. För arbetslöshetsförsäkringens del är ju hela systemet föremål för en utredning, där resultatet presenterades i somras. Genomförs den är det den största förändringen på det området sedan lagstiftningen infördes. En mindre revolution, helt enkelt.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av ”social- arbetslöshetsförsäkringsrätten”?

Covid-19-pandemin har ju gjort att reglerna på båda områden har anpassats tillfälligt och att trycket på systemen har ökat dramatiskt. Detta sker dessutom mot bakgrund av en samhällsutveckling där arbetsmarknaden har förändrats från den traditionella fasta anställningen till andra, mer tillfälliga anställningsformer, t.ex. inom den så kallade gig-ekonomin. Både för tillämparen och för lagstiftaren är det en stor utmaning att få regelverket i trygghetssystemen att anpassas till en förändrad arbetsmarknad så att det hänger ihop på det sätt som var avsikten.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Som forskare är det alltid intressant att få verka i olika sammanhang. Jag hoppas att min blandade bakgrund som både teoretiker och praktiker kan göra att jag har förmågan att se saker från lite olika håll med ganska breda infallsvinklar. Förhoppningsvis kan det speglas i analyserna.

Författare i följande tjänster