Viktor Robertson

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Viktor Robertson är advokat på Advokatfirman Kahn Pedersen och är inriktad mot offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och tillhörande frågor inom kommersiell förvaltningsrätt. Han bistår upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer med strategisk rådgivning i frågor som rör upphandling och offentliga kontrakt, samt uppträder som ombud i mål om överprövning av upphandling enligt såväl LOU som LUF.

Viktor skriver för JP Säkerhetsnet och JP Upphandlingsnet samt är medförfattare till JP Kommentarer LOU.

Författare i följande tjänster