Erik Victor Ragnå

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Erik Victor Ragnå är advokat på Advokatfirman MarLaw. Han arbetar med frågor kopplade till både allmän marknadsföringsrätt såväl som speciallagstiftning kopplad till exempelvis marknadsföring av konsumentkrediter, alkohol och livsmedel. Erik arbetar även med immaterialrättsliga ärenden såsom upphovs- och varumärkesrättsliga licensieringsfrågor. Han har erfarenhet av arbete med kommersiella avtal som distributionsavtal och aktieägaravtal och företräder även regelbundet klienter i domstol, såväl mot myndigheter som konkurrenter. Erik har dessutom arbetat som inhyrd bolagsjurist  på ett globalt elektronikföretag med fokus på bl.a. kommersiella avtal samt marknadsföringsrätt och immaterialrätt.

Skriver för JP Marknads- och immaterialnet.

Författare i följande tjänster