Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Fredrik Benndorf har tidigare arbetat som kronofogde och processförare inom exekutionsväsendet. Fredrik har varit projektledare för införandet av skuldsaneringslagen samt chef för Skuldsaneringsenheten och Tillsynsmyndigheten i konkurser i Stockholm. Fredrik är numera pensionerad från en tjänst som rådman vid Gotlands tingsrätt.

Författare i följande tjänster