Fredrik Benndorf

Fd. kronofogde och processförare

Fredrik Benndorf har tidigare arbetat som kronofogde och processförare inom exekutionsväsendet. Fredrik har varit projektledare för införandet av skuldsaneringslagen samt chef för Skuldsaneringsenheten och Tillsynsmyndigheten i konkurser i Stockholm. Fredrik är numera pensionerad från en tjänst som rådman vid Gotlands tingsrätt.

Fredrik skriver för JP Juridiskt bibliotek.

Författare i följande tjänster