Daniel Eriksson

Rådman i Södertörns tingsrätt

Daniel Eriksson arbetar sedan år 2015 som rådman i Södertörns tingsrätt. Innan dess arbetade han med frågor om straffprocessuella tvångsmedel i Justitiedepartementet samt som utredningssekreterare. Han undervisar också om sådana frågor på Domstolsakademins kurser för tingsfiskaler.

Författare i följande tjänster