Charlotta Kronblad

Doktorand vid Entrepreneurship and Strategy, Chalmers

Charlotta Kronblad arbetar som doktorerat på ”Digital impact on the legal field” på Chalmers Tekniska högskola och som dessförinnan arbetade 10 år som jurist både i privat och offentlig verksamhet. Hon håller utbildning inom IT-rätt och dataskydd.

Charlottas kurser

Under kursen går vi igenom olika teknologiers relevans för samhällets digitalisering, samt risker och möjligheter i att använda AI i rättskedjan.

Kursledare: Charlotta Kronblad Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Kursen går igenom hur digitaliseringen har påverkat juristbranschen och effekter av digitala tekniker på arbetssätt, affärsmodeller och organisering.

Kursledare: Charlotta Kronblad Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs